Filtracja mgły olejowej Filtracja cieczy przemysłowych Filtracja magnetyczna

Filtracja magnetyczna

Filtracja magnetyczna stanowi najskuteczniejszy sposób usuwania problematycznych cząstek ferromagnetycznych z cieczy przemysłowych, takich jak chłodziwa, emulsje, oleje i środki myjące. Korzyści wynikające ze stosowania filtrów magnetycznych biorą się z ich zdolności do usuwania z procesu niemal 100% cząstek ferromagnetycznych, w tym cząstek o rozmiarze poniżej jednego mikrona. Tradycyjne systemy filtracji pozostawiają cząstki o rozmiarze poniżej 5-10 mikronów krążące w cieczy i powodujące uszkodzenia urządzeń technologicznych oraz wyrobów gotowych. Systemy filtracji magnetycznej doskonale sprawdzają się w nowo tworzonych projektach, jak również mogą być montowane w celu udoskonalenia istniejących systemów filtracji.

Filtry magnetyczne