Filtracja mgły olejowej Filtracja cieczy przemysłowych Filtracja magnetyczna

Wykrywalna uszczelka sita

Wykrywalne uszczelnienie Eclipse do magnesów i sit przesiewaczy to opatentowana gumowa uszczelka zapewniające łatwe wykrywanie pęknięcia uszczelnienia spowodowanego nadmiernym użyciem sita.

Uszczelka magnesu i sita przesiewacza ma różne rozmiary i może być mocowana do opatentowanego sita magnetycznego Eclipse, patrz karta charakterystyki produktu 505. Uszczelki te można również zamocować do istniejących sit magnetycznych i przesiewaczy czołowych producentów.
Wszystkie materiały użyte do produkcji uszczelek są zgodne z listą zawatą w przepisach FDA.

Dane techniczne

Kolor: ciemnoniebieski

Twardość: 60° Shore „A”

Gęstość: 1,27 g/cm³

Wytrzymałość na rozciąganie: 7,0 N/mm²

Wydłużenie przy zerwaniu: 400%

Zakres temperatur: od -60° do 200° w sposób ciągły

Odpowiednie produkty

Suche proszki, granulaty, płyny itd.

Miejsce montażu

Między zewnętrzny korpus magnesu i sita przesiewacza.

Zalety

  • Doskonała widoczność
  • Materiały zgodne z wymaganiami FDA
  • Możliwość wykrywania metali
  • Wczesne wskazanie przedwczesnego zużycia sita