Filtracja mgły olejowej Filtracja cieczy przemysłowych Filtracja magnetyczna

Magnes do pobierania próbek

Magnetyczna sonda do pobierania próbek Eclipse, o silnym natężeniu pola, zapewnia kontrolerom jakości szybkie i łatwe badanie czystości produktów typu proszków, granulatów lub cieczy pod kątem zanieczyszczeń żelaznych lub paramagnetycznych. Sonda powinna być wykorzystywana przy wyrywkowej kontroli dostaw towarów, przed wysyłką oraz w krytycznych punktach kontroli na całej linii technologicznej dla potrzeb kontroli partii produkcyjnych. Wystarczy zapewnić przejście przetwarzanemu produktowi przez namagnesowaną część sondy . Wszelkie obecne zanieczyszczenia żelazne lub paramagnetyczne staną się wyraźnie widoczne po zatrzymaniu na powierzchni sondy.

Czyszczenie

Czyszczenie można przeprowadzić w ciągu kilku sekund. Należy wyjąć sondę z obszaru pobierania próbek i trzymając za korpus sondy, pociągnąć tylną rączkę do tyłu, co spowoduje uwolnienie przyciągniętych zanieczyszczeń umożliwiając tym samym przeprowadzenie dalszej analizy.

Odpowiednie produkty

Wszelkie proszki, granulaty, płyny, sosy, soki, czekolada itd.

Odpowiednie miejsca umieszczenia

Wszelkie istniejące punkty pobierania próbek lub pakowanych produktów.

Zalety

  • Łatwość czyszczenia
  • Łatwe do użycia
  • Wskazanie obecności zanieczyszczeń
  • Usuwanie zanieczyszczeń o średnicy mikronów
  • Spełnia wymagania audytu
  • Natężenie pola magnetycznego 9000 gaussów

Kategoria

Drugiego stopnia.

Parametry

Parametry magnetyczne

9000 gaussów — wysoka siła przyciągania

Odczyt parametrów

Na powierzchni rurki

Materiał magnetyczny

Metale ziem rzadkich, neodym, żelazo, bor

Klasa magnesu

N45 — poddany przeglądowi i dopuszczeniu za pomocą histerezografu przed użyciem

Temperatura

–20 °C / +90 °C

Materiały

Rurka

Stal nierdzewna klasy 316 — jakość odpowiednia do zastosowań w lotnictwie

Pozostałe elementy

Stal nierdzewna klasy 316

Obróbka wykończeniowa powierzchni

Polerowana z dokładnością 0,6 μm

Opcje

  • Wysokotemperaturowy materiał magnetyczny samarowo-kobaltowy +250°C
  • Parametry odpowiednie do zastosowań farmaceutycznych.
  • Magnesy o długości do 1000 mm.
  • Z certyfikatem ATEX.