Filtracja mgły olejowej Filtracja cieczy przemysłowych Filtracja magnetyczna

Automag Skid - typy instalacji

Automatyczny system filtrujący oraz system odzyskiwania cieczy. Automag Skid może być zainstalowany do odpowiednio różnych typów obrabiarek i konfiguracji zbiorników do przechowywania płynów. Poniższe zdjęcia prezentują najbardziej popularne.

 

Pojedyńczy zbiornik

Płyn jest pompowany z pojedyńczego zbiornika, poprzez Automag Skid i wraca z powrotem do tego samego zbiornika przechowywującego. Oczyszczony płyn powraca również do tego samego zbiornika.

Automag Skid - pojedyńczy zbiornik

 

Pojedyńczy zbiornik w linii

Płyn jest pompowany z pojedyńczego zbiornika za pomocą Automag Skid i pompowany do maszyny. Oczyszczony płyn wraca również do tego samego zbiornika.

Automag Skid - pojedyńczy zbiornik w linii

 

Zbiorniki na czyste i zanieczyszczone płyny

Płyn jest pompowany ze zbiornika z zanieczyszczeniami za pośrednictwem Automag Skid i jest dostarczany do zbiornika na czysty płyn gotowy do pompowania maszyny. Oczyszczony płyn powraca również do zbiornika z płynem zanieczyszczonym.

Automag Skid - zbiornik na czyste i zanieczyszczone płyny

 

Zbiorniki przepłukujące

Płyn jest pompowany ze zbiornika przepłukującego przez Automag Skid i jest dostarczany do zbiornika na czysty płyn gotowy do pompowania do maszyny. Oczyszczony płyn powraca również do zbiornika przepłukującego.

Automag Skid - zbiorniki przepłukujące